Fra angst til lethed og ro

Har du angst eller indre uro?

Så kender du sikkert til tanker som, hvis bare jeg ikke var så usikkerhvorfor kan jeg ikke være mere rolighvorfor kan jeg ikke være mindre bekymret… – og bedre til at håndtere de situationer?

Jeg kender de tanker, men jeg har også været på en lang rejse, som har lært mig vejen til frihed, lethed og ro. Den rejse vil jeg gerne dele med dig – og et par ord om angst.

Du ved det nok; angst er en tilstand af indre ubehag, som spænder skalaen fra let uro til stærkt ubehagelig og skræmmende panik. Måske har du også lagt mærke til, at angsten ikke nødvendigvis retter sig mod noget bestemt, selvom det kan føles sådan og der kan være situationer, som ’udløser’ den.

Angst er en energi og en naturlig følelse. Et eksistentielt grundvilkår, som alle mennesker kender til i varierende grad. Det hverken kan eller skal vi forsøge at undslippe os – det vel og mærke den sunde form.

Når ubehaget kommer ud af kontrol

Problemet opstår, når graden af angst (det indre ubehag) kommer ud af proportioner med virkelighedens farer, bliver aktiveret for hyppigt eller når vi ikke er i stand til at regulere os selv. Det er en tilstand, som jeg vil beskrive sådan her:

”Jeg har det, som om alt stopper. Min krop stivner og jeg kan ikke fokusere. Tankerne hvirvler rundt og samtidig er det som om, mit sind har låst sig fast. Det venter på ydmygelsen. Jeg forsøger at bevare roen, forsøger at fokusere, men det eneste jeg mærker, er mit hjerte som pumper afsted. Jeg kan intet gøre, jeg ved bare, at jeg må væk”.

 

Jeg kender alle grader af angst, hele spektret fra let uro til panik – og har af den grund også været tilpas motiveret til at lære mig en anden vej.

 

Mit vendepunkt

Igennem de mange år med angst, har jeg afprøvet adskillige veje for at komme angsten til livs.

Helt indledningsvist og ubevidst startede jeg med at flygte fra den – satte ind med kontrol, perfektionisme, overtræning og præstationsræs. Det virkede ikke, kan jeg roligt afsløre. Det gjorde det værre, fordi det er lidt som at være på flugt – for hvornår bliver jeg opdaget? Dét, om noget, skaber angst.

Jeg har arbejdet rigtig meget på det kognitive- og metakognitive plan og afprøvet en række alternative metoder som tankefelt terapi, hypnose, akupunktur, neuroptimal neurofeedback (hjernetræning), healing med flere. Det rykkede også ved noget og jeg har udviklet mig meget igennem de processer, særligt ved at arbejde med mine tanker – men det var bare ikke helt nok.

Det virker ikke, når angsten er dybt indlejret i kroppen og ens grundlæggende selvopfattelse er, at man er forkert.

 

“Det hjalp først for alvor, da jeg indså, at det ikke hjalp at flygte, kontrollere eller at have modstand på angsten eller på mig selv. Det hjalp, da jeg opdagede løgnen om at være forkert – og da jeg begyndte at skabe mere kontakt og empati for mig selv”

 

Et klart vendepunkt var, da jeg opdagede, hvordan angst får os til at fortælle løgne – og at angsten lever på løgnen. Den fortælling vi er fanget ind af – vores dybeste og ubevidste indlejring, som handler om, at vi er forkerte, uelskelige, uegnede eller hvad det nu er, vi uheldigvis har fået bygget ind.

Det kræver både mod og parathed at turde besøge det sted og ikke mindst én, der tør møde os i de følelser. Det var jeg heldig, at der var én, som gjorde, men der er et par skridt at gå før det.

 

Det starter med selvafsløring…

Mine to vigtigste læringer for, hvordan du kan komme til mere lethed og ro – og til at turde være dig, kommer her.

Et første vigtigt skridt på rejsen er at forstå, at problemet med angst kommer fra tankerne og fra de ofte ubevidste overbevisninger om, at vi er forkerte, uelskelige eller ikke gode nok. Eller hvad det nu er, vi har fået indlejret og som styrer os på et dybere plan.

Men angsten skal ikke bekæmpes i tankerne – den skal mentaliseres i tankerne.

Jeg har længe forsøgt mig med kognitive strategier for, hvordan jeg skulle styre mine tanker, når angsten opstod og håbede på, at jeg ad den vej ville komme ’home safe’. Det gjorde jeg kun et stykke ad vejen.

Der er snarere behov for, at vi lærer at betragte og reflektere over os selv – hvad er det for tanker, følelser, forestillinger om virkeligheden, historier eller overbevisninger, som hersker?

Der er behov for, at vi bevidstgøres. At vi åbner vores øjne for det, som udspiller sig.

Ad den vej kan vi begynde at skabe et nyt syn på os selv og opbygge nye fortællinger og støttende overbevisninger, som hjælper os med at opøve kompetencer, så vi i mindre grad overvældes af bestemte situationer eller indfanges af fortidens processeringer. Vi arbejder os stille og roligt frem til virkeligheden og til nuet – som er der, roen findes.

 

Der skal opbygges nærvær, accept og selvempatiske kompetencer

Mentalisering er en ting, men det gør det ikke alene. Der skal nærvær, accept og selvempatiske kompetencer til, hvis vi vil lykkes med rejsen til frihed, lethed og ro. Det vil sige, der er behov for, at vi..

  • Øver os i at slippe tankerne, fordømmelserne og presset på os selv – lærer at være med det, som er
  • Skaber kontakt til kroppen, så vi kan mærke, hvad vi har brug for
  • Vedkender os de sider, vi ikke bryder os om – de må og skal have plads, for at vi kan være i balance
  • Forbedrer vores indre dialog i retning af mere forståelse og rummelighed
  • Begynder at gøre mere af det, vi holder af og dermed viser os selv, at vi betyder noget

Når du begynder at udvise den form for venlighed og omsorg for dig selv og begynder at forholde dig til dig selv på en ny og mere kærlig måde, kan selvværdet begynde at vokse og dit autentiske selv begynde at udfolde sig.

Du opdager, at du kan være i verden med lethed og ro og at du kan være i kontakt med det, som er og opstår, hvad end det er behagelige eller ubehagelige følelser. Du bliver mere fri til at være dig – angsten stilnes.